AktualitySNĚMOVNA ROZHODLA O POKRAČOVÁNÍ PĚTADVACÍTKY

Ve Sněmovně dnes i na podruhé prošel původní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ...

více

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘEHLEDŮ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU ZA ROK 2019

Všechny OSVČ musí podat přehled příjmů a výdajů OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna...

více

PLATBY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OSVČ V ROCE 2020

Za měsíce březen až srpen 2020 nemusí OSVČ odvést pojišťovně zálohu na pojistné.   Prominuta...

více

STÁT ODPUSTÍ OSVČ PLATBY POVINNÉHO DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ NA PŮL ROKU

Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění....

více

PRO VYPLACENÍ OŠETŘOVNÉHO Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÝCH A DĚTSKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE OD DUBNA STAČIT JEDINÝ FORMULÁŘ

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a...

více

NOVELA ZÁKONA PŘINÁŠÍ ZVÝŠENÍ OŠETŘOVNÉHO, NOVĚ MAJÍ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ I TZV. DOHODÁŘI

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti...

více

VLÁDA SCHVÁLILA PODPORU PRO SPOLEČNÍKY MALÝCH S.R.O.

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou formou kompenzačního...

více

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD OSVC ZA BŘEZEN BYL UKONČEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že příjem žádostí o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ...

více

PROGRAM ANTIVIRUS

Upozornění:Manuál pro zaměstnavatele má pouze informativní charakter. Je průběžně aktualizován,...

více

FINANČNÍ ZPRAVODAJ C 5/2020

Finanční zpravodaj ze dne 24.března 2020: - rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na...

více

POKYN GFŘ D-44

Pokyn GFŘ řady D - 4 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částkya pokuty za nepodání...

více

AKTUÁLNÍ OŠETŘOVNÉ

Aktuálně platný stav:- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních,...

více

NÁHRADY ZA POUŽITÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO ROK 2020

  Příspěvky na amortizaci 1,10 Kč/km – jednostopá vozidla a tříkolky (stejné jako v roce...

více

TUZEMSKÉ STRAVNÉ 2020

Sazby pro veřejný sektor Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné...

více

OSVČ A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OD 1.1.2020

Platba minimální zálohy Výše minimální zálohy OSVČ platné od ledna 2020 činí Kč 2 352,-- Výše...

více

ENESCHOPENKA OD 1. LEDNA 2020

Převzato z webových stránek České správy sociálního zabezpečení:     Od 1. ledna 2020...

více

LEASINGY S ÚČINNOSTÍ ZMĚNY OD 1.1.2020

Na základě změny od 1.1.2020 se podle § 13 odst. 3 písm. c) Zákona o DPH:   Za dodání zboží...

více

NOVELA AML ZÁKONA TRANSPONUJÍCÍ 5. AML SMĚRNICI

Pro naše klienty vyjímáme z povinné transpozice do 10.ledna 2020 tyto nejzásadnější...

více

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH A KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PO ÚČINNOSTI NOVELY ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE ZNĚNÍ PRO ROK 2019

Převzato z webu finanční správy:   S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č....

více

EXEKUCE OD 1.6.2019

Částka čisté mzdy, tedy jednak po sražení pojistných odvodů a zdanění hrubé mzdy, jakož i po...

více

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY

Zrušení karenční doby V rámci novely zákoníku práce došlo od 1. července 2019 ke zrušení karenční...

více

POKYN D-332

Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi...

více

INFORMACE GFŘ SOUVISEJÍCÍ S MOŽNOU ZMĚNOU KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK VE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍ 2018

Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve...

více

INFORMACE K TISKOPISU POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE DRUHÉHO Z POPLATNÍKŮ PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

GFŔ na svých webových stránkách www.finansprava.cz uveřejnilo stanovisko ohledně potvrzení druhého...

více

POKYN GFŘ D-40 PRO STANOVENÍ JEDNOTNÉHO KURZU PRO ROK 2018

Upozorňujeme, že Pokyn č. GFŘ D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 čj. 3996/19...

více

OBECNÉ ZMĚNY VE MZDÁCH 2019

Minimální mzda, zaručená mzda, redukční hranice, vyměřovací základy, průměrná mzda.

více

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 2019. PRO OSVČ I ZAMĚSTNANCE

Mění se jak výše záloh, tak i jejich splatnost.

více

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 2019

V roce 2019 dochází k navýšení limitu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání na...

více

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD 1.7.2017

Novela zákona s účinností od 1.7.2017 se dotkne téměř všech oblastí v daních. Finanční správa proto...

více

VSTOUPILI JSME DO KDP

Dovolujeme si informat naše klienty, že jsme řádnými členy KDP ČR.  ...

více

OD 01.07.2016 NÁS NAJDETE NA ADRESE: BUDOVA STAVOUNIONU, ŽIŽKOVA 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vážení klienti,   v týdnu od 27.06.2016 do 30.06.2016 probíhá stěhování z původních prostor  v ČB...

více

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Č. 205/2015 SB

Pro naše klienty jmenujme nejdůležitější změnu a tou je změna §76 ZP, a nahrazení §77 ZP, která...

více

EXEKUCE I Z DOHOD

Zákonem č. 164/2015 Sb., dochází s účinností od 1. září 2015 k rozšíření okruhu příjmů, z nich se...

více

VYHLÁŠKA Č. 181/2015 SB.

Vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb,, kterou se stanoví podmínky pro...

více

VYHLÁŠKA Č. 180/2015 SB.

Nová Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním,...

více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ

Vláda v minulosti již deklarovala záměr ukončit fondový penzijní systém. V souladu s tímto záměrem...

více

ÚČINNOST ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB SE POSOUVÁ DO POLOVINY ROKU 2016

Koaliční rada vlády odsouhlasila prodloužení legisvakační lhůty Zákona o evidenci tržeb. Doba mezi...

více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ = NOVÝ NÁSTROJ V BOJI S VELKÝMI PODVODY NA DPH

S účinností od 1. ledna 2016 vznikne plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jedná se...

více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Od příštího roku stoupne minimální mzda o 700 Kč na 9 900 Kč. Přesto zůstane na jedné z nejnižších...

více

CIFRŠPIONI BY MOHLI MÍT VLASTNÍ ÚŘAD

Finanční analytický útvar ministerstva financí by se měl stát samostatným správním úřadem nezávislým...

více

POLICIE Z RŮZNÝCH ZEMÍ VČETNĚ ČESKA ODHALILA MILIARDOVÝ PODVOD

Policisté z několika evropských zemích včetně České republiky odhalili podvod na dani z přidané...

více

VLÁDA SCHVÁLILA ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB I SNÍŽENÍ DPH V OBLASTI STRAVOVACÍCH SLUŽEB

Vláda dnes schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších...

více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH

Kontrolní hlášení DPH     S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané...

více

OD DUBNA 2015 SE PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI VÝRAZNĚ ROZŠIŘUJE

Od 1. dubna byla zavedena přenesená daňová povinnost (reverse charge) na další druhy zboží. Jedná se...

více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách další informace k elektronické evidenci...

více

PROKÁZÁNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCŮ

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými...

více

MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁLOHY NA POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015

Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2015 - často se nás ptáte...

více

FINANČNÍ SPRÁVA ČR UMOŽNÍ PO PŘECHODNÉ OBDOBÍ ROKU 2015 ČINIT POVINNÉ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ TZV. E-TISKOPISEM

Naši klienti vědí, že od 1. ledna 2015 nastal zlom v podobě podávání veškerých daní.

více

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – POVINNÁ OD ROKU 2016

Od 1. ledna 2016 by měly evidenci podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, od 1. dubna...

více

 

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email