eNeschopenka od 1. ledna 2020


Převzato z webových stránek České správy sociálního zabezpečení:

 

 

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru", tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

 

o aplikace eNeschopenka, jejím vývoji sledujeme: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

Prostřednictvím datových schránek jsou již dnes možné ověřit u zaměstnavatele s DS vystavené neschopenky (zatím v klasické formě). U klientů bez DS, avšak s udělenou plnou mocí, můžeme stav neschopenek sledovat přes přihlášení Národní identifikační autority. 

 

Zaměstnancům nezaniká se zavedením eNeschopenky povinnost informovat neprodleně svého zaměstnavatele o uznání dočasně práce neschopného (telefonicky, písemně, SMS, emailem...)

 

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email