Vyhláška č. 181/2015 Sb.


Vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb,, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem s biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

 

Účinnost vyhlášky nabyde: 1. října 2015

 

Ke stažení např.:

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/181_2015_sb.pdf 

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email