Pro vyplacení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna stačit jediný formulář


Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí prodloužené ošetřovné po celou dobu uzavření škol a zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání.

Ošetřovné příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí každému žadateli, který je účastníkem nemocenského pojištění, a to vždy za jednotlivé kalendářní měsíce. Ošetřovné náleží za dny, ve kterých žadatel pečoval, a z tohoto důvodu nemohl vykonávat zaměstnání. Tyto dny péče žadatel zaznamená do tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" a po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu vznikl nárok na dávku, ho předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen vykázat, zda v některých dnech jeho zaměstnanec pracoval (za tyto dny nenáleží ošetřovné, ale mzda nebo plat), a další skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na dávku.

Pro zpracování první dávky (tj. za měsíc březen) bylo třeba, aby zaměstnavatel OSSZ zaslal kromě „Žádosti zaměstnance o dávku" také formulář „Příloha k žádosti o dávku", který obsahuje údaje potřebné pro výpočet vyměřovacího základu dávky, ze kterého se pak procentní sazbou stanoví částka za kalendářní den. Tento výpočet vyměřovacího základu dávky se po celé období poskytování dávky nemění a „Přílohu k žádosti o dávku" tak pro další měsíce není třeba zasílat. Rovněž již v dalších měsících není třeba znovu žádat o dávku.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné za další měsíce tedy již stačí jen správně a úplně vyplněný tiskopis „Výkaz péče o dítě", který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Ten pouze doplní záznamy zaměstnavatele (může použít interaktivní tiskopis) a zašle jej své příslušné OSSZ.

Kdy i nyní musíte vyplnit tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)":

*  pokud jste dosud o ošetřovné nežádali,
*  pokud jste osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a chcete žádat o ošetřovné.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email