Elektronická evidence tržeb


Koho se vůbec evidence týká?

- právnické osoby s podnikatelskou činností
- podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

 

Od kdy?


Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně. Souběžně se startem EET navrhujeme snížení DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%.

1. vlna - osoby poskytující stravovací a ubytovací služby
2. vlna - osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě
následně - po zvážení a vyhodnocení situace následně postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti. 

 

Jak to vlastně funguje?

Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna...).
Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
Zákazník převezme účtenku.
Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy
Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém...) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.

 

Otázky, na které se nás již dnes ptáte:

Co když nejde internet?

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního čísla přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?
Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto účtenkách může odesílat jednou za 5 dnů.

Co když spadne spojení během transakce?
V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin.. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?
Informace o stornu bude odeslána do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen jako mínusová položka – provést storno je samozřejmě možné. 

 

Otázka poslední, proč??

Pro nás všechny:     lepší výběr daní

Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb.
Snížení deficitu státního rozpočtu.
účinnější finanční správa

Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků.
Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.


Pro podnikatele:  rovné podmínky na trhu

Možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %.
Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji.
Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu.
cílená kontrola

Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami.
Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami.

 

Pro zaměstnance podnikatelů: odstranění černých výplat „na ruku"

ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba 

 

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email