Exekuce i z dohod


Zákonem č. 164/2015 Sb., dochází s účinností od 1. září 2015 k rozšíření okruhu příjmů, z nich se provádění exekuční srážky.

Nově se exekuční srážky budou srážet i z odměny z dohody o provedení práce (DPP). Nově také nebude možné nařizovat přikázání jiné peněžité pohledávky podle § 312 a násl. OSŘ na odměnu z DPP, což bylo doposud zejména soudními exekutory využíváno.

 

Z přechodného ustanovení zákona však vyplývá, že pokud mzdová účtárna exekuční srážky ze mzdy již provádí nebo je má začít provádět (exekuční rozhodnutí je vykonavatelné) a jde o rozhodnutí z doby před 1. září 2015, na odměny z DPP se nevztahují.

 

Přechodné ustanovení uvádí, že se OSŘ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti noevly použije i pro řízení zahájení před tímto dnem.

 

ke stažení zákon např.

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2015/sb0068-2015.pdf  

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email