Novela zákona přináší zvýšení ošetřovného, nově mají nárok na ošetřovné i tzv. dohodáři


Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení dochází ke zvýšení ošetřovného z dosavadních 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

(převzato z webu České správy sociálního pojištění):

 

Novela zákona nyní umožňuje čerpat tuto dávku i zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Podmínkou nároku na ošetřovné pro tzv. dohodáře je účast na nemocenském pojištění.

Jak se mění výše ošetřovného?

Výše ošetřovného (a to ošetřovného poskytovaného nejen z důvodu uzavření školských a dětských zařízení, ale např. i z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny) za kalendářní den činí 80 % denního vyměřovacího základu.

Dávka je takto zvýšena pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, zvýšení se tedy poprvé projeví (automaticky) u dávek vyplacených za měsíc duben 2020.

Ošetřovné pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení (či z důvodu péče o dítě, které v péči takového zařízení nemůže být pro nařízenou karanténu) budou mít nově nárok také tito zaměstnanci, a to po dobu trvání těchto dohod.

Další podmínky:

potřeba péče vznikla v období od 11. března 2020 do 30. června 2020,
příslušná dohoda byla uzavřena před 11. březnem 2020,
zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění, postačí přitom účast na pojištění v měsíci únoru nebo březnu 2020.


Uplatňování nároku

Nárok se uplatňuje stejně jako v případě ostatních zaměstnanců vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce. Podrobné postupy a návody jsou uvedeny zde. Školská/dětská zařízení potvrdí formulář žádosti o dávku zpětně.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email