Termín pro podání Přehledů pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019


Všechny OSVČ musí podat přehled příjmů a výdajů OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.

 

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v době epidemie COVID-19 upravuje termín pro podání přehledu za rok 2019 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email