Platby zdravotního pojištění za OSVČ v roce 2020


Za měsíce březen až srpen 2020 nemusí OSVČ odvést pojišťovně zálohu na pojistné.

 

Prominuta je však pouze částka zálohy až do výše minima, tj. až do 2 352 Kč. Částky převyšující minimum musí být zaplaceny, jejich splatnost je ale odložena až na dobu po podání Přehledu OSVČ za rok 2020.

Pokud už platba zálohy za měsíc březen 2020 proběhla, považuje se se tato platba za zálohu za měsíc září 2020.

Platíte-li měsíční zálohy vyšší než minimální, musíte za březen až srpen 2020 zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však nemusíte nic odvádět na účet pojišťovny– rozdílová částka není prominuta, ale její platba může být odložena. Částku, kterou byste za březen až srpen 2020 zaplatili nad výši minimálních záloh, můžete doplatit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Můžete ji však také uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhnete nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

< zpět na přehled aktualit

Jsme tu pro Vás

Zašlete nám vzkaz
Send us an email